Kalbos: Skandinaviškas požiūris į daugiakalbystę

2021-08-13

Nemažą Skandinavijos šalių visuomenių dalį sudaro imigrantai ir pabėgėliai, kuriems atvykus stengiamasi sukurti kuo palankesnę ir saugesnę aplinką sparčiai integracijai. Migrantų vaikams sudaromos sąlygos kurį laiką mokytis savo gimtąja kalba ir kartu intensyviai ugdyti šalies kalbos įgūdžius, kad per kuo trumpesnį laikotarpį jie galėtų pradėti mokytis kartu su gimtakalbiais.

Tai nereiškia, kad Skandinavijoje nėra problemų, tačiau apie jas daug kalbama ir stengiamasi spręsti. Taigi aptarkime, kokie skandinaviški mokymo metodai yra naudingi kitakalbių integracijai Norvegijoje?

Dvikalbis mokymas padeda, bet kelia ir iššūkių

Tautinių mažumų mokiniai Norvegijos mokyklose turi teisę į specialų norvegų kalbos mokymą, gimtosios kalbos mokymą ir dvikalbį profesinį mokymą. 2015 m. gimtosios kalbos mokymas ir (arba) dvikalbis mokymas buvo taikomas daugiau nei 100 kalbų iš viso daugiau nei 14 000 mokinių.1

Kad norvegų kalba būtų sparčiau įsisavinama, sukurtos kelios skaitmeninės iniciatyvos. Pavyzdžiui, Skolekassa.no pateikia mokymosi šaltinių naujai atvykusiems vaikams pačiomis įvairiausiomis kalbomis, o Morsmal.no esama šaltinių 48 kalbomis – ši priemonė veikia ir Švedijoje. Skandinavai eksperimentuoja ir su internetiniu dvikalbiu gamtos mokslų ir matematikos mokymu.

Apie 30 proc. Švedijos gyventojų yra pabėgėliai, imigrantai arba žmonės, kilę iš daugiakultūrių šeimų,2 taigi daugiakalbystė mokykloje ir dvikalbis mokymas yra labai aktualu. Švedų kalbos jaunimas pradedamas mokyti netrukus po atvykimo į šalį ir su pradiniu, ir tolesniu ugdymu. Mokytojai turi galimybę patarti, kas konkrečiam vaikui reikalinga, kaip organizuoti dvikalbį mokymąsi.3 Tačiau nepaisant skiriamo dėmesio, šie moksleiviai patiria ir tam tikrų socialinių iššūkių.

Psichologai Nashmilas Aramas ir Carina Bildt Stokholme apklausė 16–19 metų mokinius, neseniai imigravusius į Švediją. Jaunimas iš specialiai surinktos pabėgėlių klasės pasakojo, kad su gimtakalbiais švedais susidraugauti nėra daug galimybių – jie mokosi atskirose klasėse, gyvena imigrantų rajonuose ir bendrauja su kitais imigrantais. Nors tai ir atitolina jaunuolius nuo vietinių bendraamžių vos atvykus į Švediją, tačiau didelis kalbų žinių bagažas ir specialios švietimo programos jiems padeda palaipsniui išmokti švedų kalbos ir greičiau adaptuotis. Juolab, kad Švedijoje tik naujai atvykę vaikai kurį laiką mokomi atskirai.

Štai Rinkebio rajone Stokholme yra didelė imigrantų šeimų koncentracija, tad dar besiintegruojantys į vietos visuomenę vaikai ir paaugliai rajono mokyklose bendrauja su antros kartos imigrantais, kurie jau gerai kalba švediškai. Taip pasiekiama spartesnė socialinė adaptacija.5

Įžvelgia ir problemų, ir naudos

2015 m. rudenį Norvegijos kalbos tarybos Spåkrådet ir Oslo universiteto iniciatyva tarptautinis tyrimų institutas Ipsos atliko tyrimą, koks Norvegijos mokinių ir mokytojų požiūris į daugiakalbystę mokykloje.6 Tai, kad mokiniai mokykloje kalba kita nei norvegų kalba, pavyzdžiui, kad padėtų draugams suprasti, kas pamokų metu dėstoma ir taip būtų išvengiama nesusipratimų, mokytojai vertina teigiamai. Tačiau kai mažumos kalba vaikai naudojasi siekdami atsiriboti, neįtraukia į pokalbį mokinių ar mokytojų, kurie jos nemoka, kai kurie pedagogai į tai žiūri kritiškai.

Be to, dalis mokytojų pabrėžia, kad ne norvegų, o kitų kalbų – Rytų Europos, Azijos arba Afrikos regionų, galiausiai – anglų – vartojimas gali būti socialinis barjeras mokiniui dalyvauti bendruomenėje ar klasėje. Skandinavų kalba, jų įsitikinimu, turėtų palengvinti integraciją, tad daugiakalbiai mokiniai turėtų ją vartoti kuo daugiau.

Daugelis pedagogų teigiamai vertina kitų kalbų vartojimą per pertraukas, pavyzdžiui, norint paaiškinti žaidimo taisykles. Kai kurie mokytojai pabrėžia, kad ir mažumų gimtoji kalba, tinkamai ją pasitelkiant, gali būti naudinga priemonė lengviau išmokti norvegų kalbą. Vis dėlto, baiminamasi, kad gimtoji kalba gali būti vartojama siekiant sąmoningai vienus moksleivius atskirti nuo kitų ir taip sudaryti išskirtines sąlygas arba skatinti priešiškumą tarp skirtingų tautų moksleivių.

Remiantis daugiakalbystės Švedijoje tyrimais, dėl didelio kitataučių skaičiaus nemažai pačių mokytojų yra kitų kultūrų ir kalbų atstovai. Tai gali būti privalumas – daugiakalbiai mokytojai randa būdų, kaip jaunimą paskatinti didžiuotis savo kultūrine tapatybe, ir siekia sudominti mokinius pritaikydami jų kalbą ar kultūrą per pamokas. Pavyzdžiui, mokiniams aiškindamas, kas yra procentai, mokytojas daugiakalbystę gali panaudoti kaip aktualių pavyzdį: „Iš 500 mokinių 6 proc. kalba arabiškai. Kiek tai bus mokinių?”7

Rasti idėjų naujoms iniciatyvoms

Skandinavijoje atlikti tyrimai rodo, kad mokytojai daugiakalbystę priima teigiamai, kad imigrantų kalbos laikomos vertingomis bendruomenei stiprinti ir kaip priemonė įsilieti į skandinavišką švietimo sistemą. Kuriamos skaitmeninės keliakalbės iniciatyvos, dvikalbiai mokytojai, padedantys greičiau išmokti naujos kalbos, specializuotos migrantų moksleivių klasės pirmaisiais mokyklos metais sudaro palankią ir draugišką aplinką ne tik mokytis naujos kalbos, bet ir nepamiršti savo tapatybės bei šaknų.

Žinoma, tolerantiškoji Skandinavija imigrantų klausimais nėra tobula ir nuostatų esama įvairių. Kita vertus, imigracijos mastai bei kalbų įvairovė ten didžiulė, ir mokytojai apmokomi dirbti su skirtingų kultūrų vaikais vienoje klasėje, o esant būtinybei, sudaryti sąlygas vartoti keletą kalbų. Sistemingo ir jautraus dėmesio gimtajai vaiko kalbai, galimybės jos mokytis, gauti profesinį mokymą ta kalba, kultūrinių skirtumų matymo kaip vertybės iš skandinavų turbūt vertėtų pasimokyti.

Algintė Zilinskaitė ir Sigita Razmutė, Vilniaus universiteto Skandinavistikos centro studentės

Nuoroda į straipsnį: https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1423237/skandinaviskas-poziuris-i-daugiakalbyste-misija-ne-imanoma-lietuvoje?fbclid=IwAR1eNapMP8TgSBE1k7bY5IWxDZLEiiJXH2_9eBsptEZUfMULM8WUps-fza8

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Susidomėjote? Registruokitės į kursus:

    ĮmonėPrivatus asmuo