Kalbų mokymas

DANŲ, ŠVEDŲ, NORVEGŲ, SUOMIŲ KALBŲ KURSAI

NUO A1 IKI B2

Darbas nedidelėse grupėse (4–6 asmenys). Betarpiška ir darbinga mokymosi aplinka. Aktyvi ir įvairi veikla, natūralios kalbėjimo situacijos. Glausta ir sisteminga gramatika. Nuolatinis kartojimas, schematizuotai pateikta mokymosi medžiaga, žinių apibendrinimas

Kas sudaro mokymosi turinį ?

A1 lygmuo (pradedantysis vartotojas) 

Įvadinė pakopa (A1/1) – 40 akad. val.

Pradinė pakopa (A1/2) – 40 akad. val.

A2 lygmuo (pradedantysis vartotojas)

 ● Pradinės pakopos vidurys  (A2/1) – 40 akad. val.

 ● Įveikta pradinė pakopa (A2/2) – 40 akad. val.

B1 lygmuo (savarankiškas vartotojas)

„Slenksčio“ pakopa (B1/1) – 40 akad. val.

Pasiekta „slenksčio“ pakopa (B1/2) – 40 akad. val.

B2 lygmuo (savarankiškas vartotojas)

Besiekiant „aukštumos“ (B2/1) – 40 akad. val.

●  Pasiekta „aukštuma“ (B2/2) – 40 akad. val.

Įvadinė pakopa (A1/1) – 40 akademinių valandų: Gramatika Žodžių tvarka sakinyje. Artikeliai. Daiktavardis: vienaskaita ir daugiskaita, žymimoji ir nežymimoji formos, jų sudarymo principai bei vartojimas. Būdvardžiai: jų laipsniavimas, netaisyklingi būdvardžiai. Įvardžiai: asmeniniai, klausiamieji. Būdvardžių ir įvardžių derinimas su daiktavardžiu. Vientisinės veiksmažodžio formos: esamasis, būtasis laikai, liepiamoji forma. Pagrindiniai jungtukai ir prielinksniai. Temos ir situacijos : susipažinti ir prisistatyti: vardas, pavardė, amžius, gimimo data, tautybė, mokamos kalbos. Svarbiausios etiketo frazės: pasisveikinti, paprašyti, atsiprašyti, pasveikinti ir palinkėti. Pokalbių frazės: paprašyti pakartoti, pasakyti lėčiau, pasakyti, jog nesupratote, nežinote, paprašyti išversti. Šeima, draugai: šeimos narių ir draugų vardai, tautybė, amžius. Artimiausia aplinka: butas, kambarys, svarbiausi baldai. Kūno dalys. Gyvenamoji vieta, adresas. Laikas: laikrodis, data, savaitės dienos, mėnesiai, metų laikai. Spalvos. Pasaulio šalys: miestai, tautos, kalbos. Šalių geografiniai ypatumai bei objektai. Kultūrinės bei istorinės žinios apie šalį.

Pabaigę kursą: išmanysite pagrindines gramatikos ir tarties taisykles; suprasite žinomus žodžius ir pačias bendriausias frazes apie save, šeimą bei artimiausią aplinką; galėsite bendrauti paprasta kalba, paklausti ir atsakyti į paprastus klausimus apie būtiniausius poreikius arba gerai žinomus dalykus; vartosite paprastas frazes vietai ir pažįstamiems žmonėms apibūdinti; galėsite užrašyti paprastą trumpą tekstą, pvz., šventinį sveikinimą. Galėsite į nustatytos formos dokumentus įrašyti duomenis apie asmenį, pvz., viešbučio registracijos lapelyje; gebėsite papasakoti apie save ir savo šalį.

Pradinė pakopa (A1/2) – 40 akademinių valandų: Gramatika Plečiamos tarimo, rašybos, gramatikos ir leksikos žinios: netaisyklingų būdvardžių derinimas su daiktavardžiu. Sudėtinės veiksmažodžių formos: praeities ir būsimasis laikai, vartojimas. Prielinksnių konstrukcijos. Temos ir situacijos: plečiama įvadinės pakopos tematika: šeima (darbas ir poilsis, giminės, šventės); susipažinimo situacijos, draugystės užmezgimas; gyvenamoji vieta: namas, butas, namų aplinka bei apyvokos daiktai; susisiekimas ir transportas: susisiekimo priemonės mieste, kelio nuorodos, kelionės; oras; sveikata; pomėgiai: sportas, televizija, kinas, kompiuteris ir kitos pramogos; maisto gaminimas: produktai, įrankiai.

Pabaigę kursą: Formuluosite ir suprasite nesudėtingus klausimus, pasakymus, trumpus nurodymus ir instrukcijas, dažniausiai vartojamus žodžius artimos aplinkos temomis (smulkesnė informacija apie asmenį, jo šeimą, gyvenamąją vietovę, užsiėmimą, pirkinius, dienotvarkę, maitinimąsi, aprangą), kai kalbama bendrine kalba normaliu tempu ir aiškiai tariama; kursite dialogines situacijas, susijusias su pradinėje pakopoje numatytomis temomis, pvz., kavinėje, parduotuvėje, ar klausiant kelio, valandos; gebėsite dalyvauti interviu: papasakoti apie save, savo artimuosius, ką veikia, kur gyvena ir dirba; taisyklingai vartosite žinomas gramatines formas ir konstrukcijas; kalbėsite nesudėtinga kalba ir dažniausiai vartojamais žodžiais; suprasite pagrindinę ilgesnių tekstų, sudarytų iš žinomų frazių, tarp kurių yra keletas nežinomų žodžių, informaciją.